Младост Пее и Танцува

За първи път Николина Чакърдъкова застава на сцената заедно със своята дъщеря Мария Чакърдъкова в  спектакъла „Младостта пее и танцува”. Николина подава ръка на младостта в лицето на Мария Чакърдъкова и Петя Шапкова. Вдъхновена от желанието им да пеят, да танцуват, да работят и като естествено продължение на нейния творчески път идва спектакъла „Младостта пее и танцува”, където се открояват изпълненията на Мария Чакърдъкова и Петя Шапкова. „Младостта пее и танцува” е „приказка” за приемствеността, за първите трепети, за любовта, за очакването, за мечтите,  за порива да пееш и танцуваш.

С голямо вълнение Мария застава за пъреи път редом до майка си като изпълнител и с музиката и песните заявява, че това ще бъде нейния път оттук нататък. Публиката силно я аплодира и съвсем скоро ще очакваме още нови концерти на Мария и Николина Чакърдъкови.

Пий, Куме